TRANG CHỦ Bánh trung thu Thu Quý Bánh trung thu phiên bản giới hạn SỰ KIỆN HẢI CHÂU

TRUNG THU HẢI CHÂU

Cửa hàng

Bánh Dẻo Đậu đỏ

48.000 ₫

Bánh Dẻo Đậu đỏ

48.000 ₫

Bánh Dẻo Đậu đỏ (GH)

52.000 ₫

Bánh Dẻo Đậu đỏ (GH)

52.000 ₫

Bánh Dẻo Đậu Xanh

42.000 ₫

Bánh Dẻo Đậu Xanh

42.000 ₫

Bánh Dẻo Đậu Xanh (GH)

45.000 ₫

Bánh Dẻo Đậu Xanh (GH)

45.000 ₫

Bánh Dẻo Hạt sen

45.000 ₫

Bánh Dẻo Hạt sen

45.000 ₫

Bánh Dẻo Hạt sen (GH)

50.000 ₫

Bánh Dẻo Hạt sen (GH)

50.000 ₫

Bánh Dẻo Khoai môn

48.000 ₫

Bánh Dẻo Khoai môn

48.000 ₫

Bánh Dẻo Khoai môn (GH)

49.000 ₫

Bánh Dẻo Khoai môn (GH)

49.000 ₫

Bánh Dẻo Khoai Nhật

54.000 ₫

Bánh Dẻo Khoai Nhật

54.000 ₫

Bánh Dẻo Sen cốm

50.000 ₫

Bánh Dẻo Sen cốm

50.000 ₫

Bánh Dẻo Sen cốm (GH)

50.000 ₫

Bánh Dẻo Sen cốm (GH)

50.000 ₫

Bánh Dẻo Sữa dừa

44.000 ₫

Bánh Dẻo Sữa dừa

44.000 ₫