TRANG CHỦ Bánh trung thu Thu Quý Bánh trung thu phiên bản giới hạn SỰ KIỆN HẢI CHÂU

TRUNG THU HẢI CHÂU

Cửa hàng

Bánh Dẻo Sữa dừa (GH)

48.000 ₫

Bánh Dẻo Sữa dừa (GH)

48.000 ₫

Bánh Dẻo Thập cẩm lạp xưởng

50.000 ₫

Bánh Dẻo Thập cẩm lạp xưởng

50.000 ₫

Bánh Dẻo Thập cẩm lạp xưởng (GH)

56.000 ₫

Bánh Dẻo Thập cẩm lạp xưởng (GH)

56.000 ₫

Bánh Dẻo Trà xanh

50.000 ₫

Bánh Dẻo Trà xanh

50.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Đỏ

48.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Đỏ

48.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Đỏ (GH)

49.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Đỏ (GH)

49.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Xanh

45.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Xanh

45.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Xanh (GH)

46.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Xanh (GH)

46.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Xanh Mặn Đặc Biệt

50.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Xanh Mặn Đặc Biệt

50.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Xanh Mặn Đặc Biệt (GH)

55.000 ₫

Bánh Nướng Đậu Xanh Mặn Đặc Biệt (GH)

55.000 ₫

Bánh Nướng Gà quay hảo hạng

55.000 ₫

Bánh Nướng Gà quay hảo hạng

55.000 ₫

Bánh Nướng Gà quay hảo hạng (GH)

58.000 ₫

Bánh Nướng Gà quay hảo hạng (GH)

58.000 ₫